04.07.20Interesse voor alternatieve woonvormen in Eersel?

(voor de link naar enquête scroll naar beneden)Inleiding


De afgelopen jaren is er veel veranderd op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Ouderen blijven vaker en langer zelfstandig wonen en moeten in eerste instantie zorg in hun omgeving zoeken. Veel mensen vragen zich af: Hoe zal ik wonen als ik ouder word? Wie heb ik straks om mij heen? Met wie doe ik leuke dingen? Wie kijkt er naar mij om? Voor wie kan ik wat betekenen? Mede daardoor groeit de vraag naar collectieve woonvormen. Het aantal woongemeenschappen en de variatie daarin neemt toe.Mogelijke collectieve woonvormen


In Nederland kennen we mantelzorgwoningen, kangoeroewoningen, gemengd wonen, woongroepen (waaronder meergeneratie-, ouderen-), hofjes, gestippeld wonen, eco-wonen, harmonicagroepen, ‘studentenhuizen’ voor ouderen, collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) of erf-delen.


Duidelijk is dat in onze geïndividualiseerde maatschappij de behoefte aan gemeenschapsvorming groot is en groeit. Veel mensen zijn op zoek naar een woonvorm die aansluit bij hun manier van leven. De Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen (LVGO) schat dat Nederland vier- tot vijfhonderd woongemeenschappen voor 50- plussers telt.Ondersteuning gemeentes


Een aantal gemeentes zoals de gemeente Utrecht (al sinds 2001) voert een actief beleid op groepsgewijs wonen, vooral voor ouderen vanaf 55 jaar. Dat gebeurt in de overtuiging dat wonen in groepsverband bijdraagt aan het welzijn van ouderen en daarmee aan het langer zelfstandig wonen. Om groepswonen te stimuleren, heeft de gemeente Utrecht dit onderwerp opgenomen in het collegeprogramma en in de prestatieafspraken met de woningcorporaties. Verder subsidieert de gemeente ondersteuning van gemeenschappelijk wonen in oprichting en de Vereniging Groepswonen van Ouderen Utrecht (VGOU).


Versterking en vergroting van de sociale verbanden draagt bij aan het beter hanteerbeer maken van de vergrijzing en de daarmee samenhangende hulp- en zorgvraag. De zorgkosten van gemeentes worden namelijk een groot probleem. Samenwonen, saamhorigheid en het voor elkaar zorgen leveren juist besparingen op, omdat de uitgaven voor maatschappelijke ondersteuning en zorg drastisch omlaag gaan: minder eenzaamheid, minder verpleging en minder thuishulp. Onderzoek wijst uit dat het €750,- per woning per jaar op de WMO scheelt, en €3000,- per 60+er per jaar in de zorgverzekering.


Het is ook fijn voor de kinderen van ouderen: Die hoeven zich minder zorgen te maken en het scheelt mantelzorg. De ouderen zelf willen vaak niet afhankelijk of een belasting zijn.

Nog een groot voordeel: het bevordert de doorstroming. Eengezinswoningen komen weer vrij voor jonge gezinnen.Saamhorigheid en ontzorgen


In de hier bedoelde woonvorm wonen alle bewoners zelfstandig. Het is bedoeld voor mensen die het leuk vinden elkaar af en toe te helpen, maar hierin geen verplichting willen.


Bij het vormgeven van het gemeenschappelijk wonen kan bewust rekening worden gehouden met het vergemakkelijken van onderlinge ontmoetingen. Dat wordt versterkt door bijvoorbeeld:


• Een gemeenschappelijke huiskamer waar tijd is voor koffiedrinken, een gesprekje, kaartspel, eten met elkaar of samen tv kijken.

• Samen fitnessen, in een koortje of leesclub, samen tuin of wasserette delen.

• Gedacht kan worden aan een geluidsdichte muziekkamer of een (tuin-)werkplaats.

• Of ruimtes voor zzp-ers om een gedeelte van hun werk te doen.

• Gezamenlijke logeerkamers die kunnen worden gereserveerd voor gasten van de bewoners.

• Mogelijk kan samen worden opgetrokken met de buurt.


Om bewoners te ontzorgen kan gebruik gemaakt worden van verschillende diensten zoals: boodschappenservice, maaltijdservice of klussendienst. In onderling overleg kan ieder een zinvolle bijdrage te leveren van een paar uur per week of maand in een vorm die bij de bewoner past zoals koffie- of bardienst, tuinieren, koken, klussen, activiteiten organiseren, oppassen of boodschappen doen voor de gezamenlijke ruimte. Dit bevordert het gevoel nuttig te zijn en de saamhorigheid.Het past niet bij iedereen


Op oudere leeftijd in een groep wonen is goed tegen onder meer eenzaamheid. Maar lang niet iedereen is er geschikt voor. Niet alle mensen zijn zo positief als ze zich voordoen en niet alle mensen denken hetzelfde als jij. Als je niet kan tegen de baklucht van een appeltaart, lachen op een balkon om half elf ’s avonds, koffie schenken met mensen van buiten, rondrennende kleinkinderen van anderen, dan past collectief wonen niet bij jou. Je moet op tijd je grenzen kunnen aangeven, conflicten of ergernissen kunnen bespreken, graag initiatief nemen en niet altijd je gelijk willen halen. Om in een groep te wonen moet je sociaal zijn en respect tonen, je moet geven en nemen. Slechts een op de vijf 50-plussers is een typische ‘samenlever’. Wie groepswonen overweegt, doet er dus verstandig aan kritisch naar zijn eigen leefstijl en karakter te kijken.


Als je een aantal voorzieningen en service wil delen is dat niet per se goedkoop. Ook is een levensloopgeschikte woning duurder. De doelgroep waar wij aan denken moet daarbij passen. Het idee is ook dat de bewoners niet allemaal even oud zijn. Dan zou je op een bepaald moment allemaal tegelijk te oud zijn om nog veel te ondernemen of elkaar te ondersteunen.Is er interesse voor zoiets in Eersel?


Een aantal enthousiastelingen in Eersel denkt dat ook in onze gemeente een kans ligt voor vitale en jongere senioren die het leuk vinden een nieuwe (woon)uitdaging aan te gaan. Via een burgerinitiatief willen zij met de gemeente in overleg over de mogelijkheden. Maar dan moet wel eerst bekend zijn of er een draagvlak aanwezig is.

Dat is de reden waarop wij jullie op deze manier via deze toelichting en enquête willen benaderen.Enquête


Wij zouden graag de behoefte inventariseren en daarna gesprek gaan met mensen uit de doelgroep en vragen hoe jullie ideale leefomgeving eruit zou moeten zien.


Als je op deze link klikt kom je in de online-enquete: https://nl.surveymonkey.com/r/PT93LCRFoto boven: Polderhofje, Anna Paulowna

Foto onder: Bewust Wonen Werken Boschveld, Den Bosch